Xavlarsisistar

Xav, Demon Tzeentcha

Description:

Demon który opętał patriarchę Balthazara. Obecnie opętuje Katharinę. Tajemniczy i nieprzewidywalny. Bardzo sprytny i podły.

Bio:

Xavlarsisistar

Zmierzch Imperium Azgrael